Friday, August 14, 2009

Pantun Perpisahan Khas Buat Guru-Guru Agama Thailand yang akan tamat Program KDP 2M Media Dalam Pendidikan Islam pada 14.8.2009


Tuai padi antara masak
Esok jangan layu-layuan
Intai kami antara nampak
Esok jangan rindu-rinduan.

Tuan Puteri pergi ke Rasah
Pulang semula sebelah pagi
Kita bertemu akhirnya berpisah
Di izin Allah bersua lagi.

No comments:

Post a Comment