Friday, May 21, 2010

Kursus Penyembelihan Guru Pelatih KPLI Ambilan Jan 2010

Dimaklumkan bahawa kursus penyembelihan tersebut akan diadakan pada butiran seperti berikut :

Tarikh    :   22 Mei 2010
Hari       :   Sabtu
Masa     :   8:00 pagi hingga 12:30 tgh
Tempat  :   Balai Islam Syaidatina 'Aisyah ( BISA )

Kehadiran guru pelatih ke kursus tersebut adalah diwajibkan.

No comments:

Post a Comment