Monday, December 20, 2010

Jabatan Pendidikan Khas Mengambilalih Tugas Sebagai Penyelaras Kursus Praperkhidmatan Dalam Cuti (KDC) Yang Baharu Mulai 2011

Dimaklumkan bahawa Penyelaras KDC keseluruhan yang baharu telah diambilalih oleh Jabatan Pendidikan Khas (JPK) berkuatkuasa 2011 seperti yang telah diputuskan dalam mesyuarat MPPP 15.12.2010 (Rabu). Sebelum ini tugas tersebut dikendalikan oleh Jabatan Pendidikan Islam & Moral (JAPIM) sejak tahun 2003. Sehubungan itu, saya selaku penyelaras yang mengakhiri tugas ini memohon berbanyak-banyak kemaafan di atas segala kelemahan yang ada sepanjang kami (JAPIM) mengendalikannya bermula 2003 hingga 2010. Semoga KDC akan lebih maju di bawah pentadbiran yang baharu.

Sekian, Wassalam.
MOHD RIZUAN HJ ABD RASIP
PENYELARAS KDC 2010

No comments:

Post a Comment