Thursday, January 19, 2012

Perhatian Penting Kepada Guru Pembimbing & Pelajar KPLI j-QAF Amb Jan 2011 Berkaitan Praktikum

Praktikum KPLI SR j-QAF Amb Jan 2011 bermula pada 29/30 Jan 2012 dan Tamat 26/27 April 2012.
(1)- Bagi Unit B.Arab : Major (B.Arab) & Minor (Al-Quran)
(2)- Bagi Unit Pengajian Islam : Major (Al-Quran) & Minor (Jawi)
(3)- Bagi Unit PIPK : Satu ketetapan telah dibuat oleh JAPIM bahawa mata pelajaran yang diselia bagi KPLI j-QAF (PIPK) ialah seperti berikut : (1)- Major - Al-Quran  (2)- Minor - Amali Solat
(4)- Format RPH bagi tahun 1 & 2 hendaklah  berpandukan dokumen KSSR
(5)- Bagi Unit KPLI j-QAF B.Arab, anda dikehendaki menulis jurnal mingguan sebanyak 12 minggu dan 3 di antara jurnal tersebut hendaklah ditulis di dalam bahasa Arab ( pilih mana-mana minggu ).
Penyeliaan Praktikum
(1)- Penyeliaan Guru Pembimbing : Major 4X Minor 3X = 7X
(2)- Penyeliaan Pensyarah Pembimbing : Major 3X Minor 2X = 5X
(3)- Penyeliaan Bersama Pensyarah & Guru Pembimbing 2X (Major 1X Minor 1X)
Sekiranya ada apa-apa masalah berbangkit, sila hubungi JAPIM ( Pensyarah Pembimbing).
Sekian, dimaklumkan.
JAPIM 2012

No comments:

Post a Comment