Wednesday, January 16, 2013

Perhatian Penting Kpd Guru Pembimbing dan Pelajar KPLI SR j-QAF Amb Jan 2012 Berkaitan Praktikum


Praktikum KPLI SR j-QAF Amb Jan 2012 bermula pada 20/21 Jan 2013 dan Tamat 18/19 April 2013.
(1)- Bagi Unit B.Arab : Major (B.Arab) & Minor (Al-Quran)
(2)- Bagi Unit Pengajian Islam : Major (Al-Quran) & Minor (Jawi)
(3)- Bagi Unit PIPK : (1)- Major - Al-Quran  (2)- Minor - Amali Solat
(4)- RPT Tahun 1 dan 3 (Pemulihan Jawi) masih mengikut format KBSR sehingga diterima format KSSR.
(4)- Format RPH bagi tahun 1 & 3 hendaklah  berpandukan dokumen KSSR
(5)- RPH Pemulihan Jawi Tahun 1-3 WAJIB mengikut format KSSR.
(5)- Bagi Unit KPLI j-QAF B.Arab, anda dikehendaki menulis jurnal mingguan sebanyak 12 minggu dan 3 di antara jurnal tersebut hendaklah ditulis di dalam bahasa Arab ( Minggu ke 3,6,9 ).
Penyeliaan Praktikum
(1)- Penyeliaan Guru Pembimbing : Major 4X Minor 3X = 7X
(2)- Penyeliaan Pensyarah Pembimbing : Major 3X Minor 2X = 5X
Sekiranya ada apa-apa masalah berbangkit, sila hubungi JAPIM ( Pensyarah Pembimbing).
Sekian, dimaklumkan.
JAPIM 2013

No comments:

Post a Comment