Tindakan Staf JAPIM 2017

13-221017 - CUTI SEMINGGU - Deepavali
23102017 - Mula Minggu Siswi Produktif hgga 26102017
23102017 Isn - Mentor Mentee Bil 15 (Akhir)
24102017 Sel - Simposium Pendidikan Islam & B.Arab
26102017 Kha - Majlis Penutup Minggu Siswi Produktif (Pelajar)
27102017 Jum - Majlis Bacaan Yasin & Doa Selamat
27102017 - Taklimat Peperiksaan 8-9pagi di DSK (Pelajar)
27102017 Jum - Ceramah Motivasi Persediaan Pep (Pelajar)
30102017 Isn - Majlis Purna Bakti Mr Yeow Keok Ong 8.30am DSK
30102017 Isn - Majlis Anugerah Gemilang 11am DSK
30102017 Isn - Taklimat Pentadbiran Peperiksaan 2.30pm DTF
31102017 Sel - Pameran Aplikasi Kemahiran Berfikir ( Pelajar )
06112017 Isn - Tugas Pengawas Peperiksaan 8am (MFS ASI MRA MAS )
07112017 Sel - Mesy JaPIM Bil 04 jam 9am Bilik Mesy JaPIM
07112017 Sel - Bengkel Buku Teks (MRA) 3pm hgga 09112017
09112017 Kha - Mesy PISA jam 9am di Bilik Kiambang
13112017 Isn - Bengkel Muzakkirat JAIM ( MIT & MRA ) hgga 16112017
17112017 Jum - Tazkirah ditangguhkan
17112017 Jum - Kursus Komputasioanal Semua Pensyarah
17112017 Jum - Jemp Majlis Perlancaran Modul B.Arab ILIM


Monday, March 4, 2013

Panduan Membuat Kerja Kursus B.Arab KPLI SR j-QAF

Perhatian kepada:
Student KPLI SR j-QAF Amb Jan 2012
(Penerangan tentang tugasan kerja kursus)

Anda diminta untuk membuat satu kerja kursus yang mengandungi perkara-perkara berikut :-
(1)- Tajuk Tugasan
(2)- Daftar Isi kandungan
(3)- Membuat kerangka tugasan KK dalam bentuk peta minda
(4)- Pendahuluan
(5)- Penjelasan tentang konsep B.Arab
( Kemahiran B.Arab yang 4-Mendengar, Bertutur, Membaca & Menulis)
(6)- Menjelaskan KAEDAH PENGAJARAN yang sesuai bagi ke empat2 kemahiran tersebut dengan merujuk paling kurang 3 buah buku.
(7)- Menyediakan satu RPH B.Arab ( Fokus kpd kemahiran bertutur ). Manakala Bahan bantu Mengajar yang ada disediakan dalam bentuk powerpoint atau lembaran kertas hendaklah dilampirkan di belakang.
(8)- Penutup
(9)- Membuat Refleksi Tugasan
(10)- Bibliografi
(11)- Lampiran.

JAPIM 2013

No comments:

Post a Comment