Monday, March 4, 2013

Panduan Membuat Kerja Kursus B.Arab KPLI SR j-QAF

Perhatian kepada:
Student KPLI SR j-QAF Amb Jan 2012
(Penerangan tentang tugasan kerja kursus)

Anda diminta untuk membuat satu kerja kursus yang mengandungi perkara-perkara berikut :-
(1)- Tajuk Tugasan
(2)- Daftar Isi kandungan
(3)- Membuat kerangka tugasan KK dalam bentuk peta minda
(4)- Pendahuluan
(5)- Penjelasan tentang konsep B.Arab
( Kemahiran B.Arab yang 4-Mendengar, Bertutur, Membaca & Menulis)
(6)- Menjelaskan KAEDAH PENGAJARAN yang sesuai bagi ke empat2 kemahiran tersebut dengan merujuk paling kurang 3 buah buku.
(7)- Menyediakan satu RPH B.Arab ( Fokus kpd kemahiran bertutur ). Manakala Bahan bantu Mengajar yang ada disediakan dalam bentuk powerpoint atau lembaran kertas hendaklah dilampirkan di belakang.
(8)- Penutup
(9)- Membuat Refleksi Tugasan
(10)- Bibliografi
(11)- Lampiran.

JAPIM 2013

No comments:

Post a Comment